Підсумковий тест з курсу «РВПЗ»

Первинні вкладки

Питання 1 з 8

До основних цілей створення системи РВПЗ в Україні НЕ відносять:

Створення на основі існуючої і отриманої в ході роботи проекту, узагальненої інформаційної бази даних довідкового документа з регіонального РВПЗ

Зниження рівня забруднення та ризику негативного впливу забруднювачів на стан природи і здоров'я населення

Розширення участі громадських організацій і населення в системі екологічного менеджменту та екологічної політики

Ремедіація забруднених територій та ліквідація підприємств, що порушують чинне законодавство