Підсумковий тест з курсу "Сталий розвиток громад"

Первинні вкладки

Питання 1 з 9

Сталий viagra pas cher розвиток – це розвиток, який:

Забезпечує стійкі темпи економічного зростання

Забезпечує стійке зростання багатства нації

Забезпечує потреби в поступальному інноваційному розвитку

Забезпечує потреби нинішнього покоління без завдання шкоди можливості майбутнього покоління забезпечити свої власні потреби