Блок 1. Зелене підприємництво: Тема 1.1. Вступ. Що таке зелене підприємництво?

•Традиційні підходи до ведення бізнесу негативно впливають на довкілля та природні екосистеми, що створює цілий ряд проблем.
•Людство потребує альтернативних шляхів розвитку, одним, і можливо єдиним, із яких є сталий розвиток, що може забезпечити не тільки виживання, а і процвітання нашого суспільства.
•Сталий розвиток повинен пронизувати усі сфери суспільного життя, у тому числі і підприємництво.
•Для свідомого вирішення екологічних та соціальних проблем і потреб, а також вироблення блискучих інноваційних підприємницьких ідей, які допоможуть вирішити їх, активно розвивається зелене підприємництво.
•Зелене підприємництво настільки активно розвивається, що для його ідентифікації поширюються різні терміни, серед яких найчастіше використовуються такі: екопідприємництво, екологічне підприємництво, стале підприємництво, зелений бізнес  тощо.