Блок 1. Зелене підприємництво: Тема 1.2. Чому зелене підприємництво – це головний тренд сьогодення та необхідність у майбутньому?

•Зелені підприємства стають дедалі популярнішими, через ряд причин: з одного боку це – підвищення відповідальності та готовність споживачів платити більше за екологічно дружні альтернативи, з іншого – деградація довкілля та вичерпність природних ресурсів,  а також постійний ріст на сировину та ресурси.
•Зелене підприємництво є вигідним як для підприємців, так і для споживачів, адже має ряд економічних, соціальних та екологічних переваг.
•Серед екологічних переваг зеленого підприємництва слід відмітити такі як збереження  природних екосистем, раціональне використання природних ресурсів, менше відходів, більш чисте та безпечне довкілля.
•Соціальні переваги зелених підприємств включають соціальну справедливість, кращі умови праці, якісніші товари та послуги, безпеку, розвиток громади та підтримку місцевих ініціатив.
•Зелені підприємства є більш економічно вигідними, адже є фінансово більш прибутковими, забезпечують  імідж та сталість , надають можливості для  росту та розвитку та мають переваги на ринку товарів та послуг.