Блок 2. Ідеї зеленого бізнесу: Тема 2.2. Народні ремесла та мистецтво як бізнес