Блок 4. Створення та ведення бізнесу. Тема 4.3. Управління малими підприємствами: корисні підказки