Тема 1. Концепція сталого розвитку. Індикатори сталого розвитку