Тема 8. Відходи. Проблемні питання в управлінні відходами